Generalforsamling 2020

Nu da forsamlingsforbudet er ophævet, kan vi gennemføre vores generalforsamling
- bemærk at det bliver en lørdag efter rundstykkerne

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Horsens Flyveklub,

lørdag den 15. august 2020, kl. 11:00

i klubhuset i Rårup.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning aflagt af formanden og bestyrelsen
  3. Aflæggelse af regnskab og indstilling om godkendelse
  4. Budget for det kommende år
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Indkommende forslag
  7. Valg af formand
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  9. Valg af revisor samt suppleant
  10. Eventuelt

Med venlig hilsen

Knud Nielsen

Formand