Ny passagertilladelse til UL piloter

AIC B 05/19. Generel dispensation for at medbringe passager i henhold til BL 9-06, Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner og BL 9-12, Bestemmelser om ultralette gyroplaner. 

 

I forbindelse med harmonisering af de nationale regler med EU-forord- ningen på FCL-området meddeler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen generel dispensation for erfaringskravet for antallet af starter og landin- ger med henblik på at medbringe passager jf. BL 9-06 pkt. 8.9 b. og BL 9-12 pkt. 8.10.

Passager kan medbringes under forudsætning af, at luftfartøjschefen har udført mindst 3 starter og landinger på den hhv. pågældende fly- vemaskine type og gyroplantype, inden for de sidste 90 dage.

De øvrige vilkår for at medbringe passager jf. BL 9-12 pkt. 8.10 skal fortsat være opfyldt.

Læs mere her