Ekstra ordinær generalforsamling mandag den 19. juni kl 19:00

Der indkaldes hermed til Ekstraordinær generalforsamling i Horsens Flyveklub,

Mandag den 19. juni 2023, kl. 19:00 i klubhuset i Rårup.


Dagsorden

  1. Aflæggelse af regnskab og indstilling om godkendelse
  2. Budget og orientering om takster for det kommende år
  3. Valg af revisor samt revisorsuppleant
  4. Eventuelt


Vedlagt regnskab for 2022
 

Med venlig hilsen

Knud Nielsen

Formand