Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til Ekstraordinær generalforsamling i Horsens Flyveklub,

onsdag den 30. august 2023, kl. 19:00 i klubhuset i Rårup.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af formand
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant

2 medlemmer for 1 år
2 medlemmer for 2 år

  1. Valg af UL formand af DULFU medlemmerne
  2. Valg af revisor samt revisorsuppleant
  3. Eventuelt


Med venlig hilsen 

Knud Nielsen
Formand