Klublivet i Horsens Flyveklub

Horsens Flyveklub har et mægtigt klubliv sammenlignet med andre Motorflyveklubber.
Det centrale omdrejningspunkt er det uformelle "klubmøde" lørdag formiddag, hver eneste lørdag året rundt.
Vi starter præcist kl. 10.00 med Kaffe, Rundstykker med ost eller marmelade og Wienerbrødskage.
Samtidig går snakken på livet løst om at hvad medlemmerne har på hjertet herunder godmodige drillerier af andre tilstedeværende medlemmer.
Vi giver hånd til hinanden i Horsens Flyveklub