Takstregulativ Rårup Flyvplads 2023

Medlemmer af Rårup Flyveplads Laug med tilhørende fly har pr. definition årskort

Ikke faststationerede fly betaler normal landingsafgift , eller løser årskort.

Landingsafgift………………………………………….……………….. Kr 75,-

Opholdsafgift ud over 12 timer pr. påbegyndt døgn …................. Kr 10,-

Årskort der tilknyttes flyet Kr 800,-

Bestyrelsen kan tildele medlemmer gratis årskort når de bidrager væsentligt til pladsens / klubbens drift.

Landing i forbindelse med tankning hos Rårup Flybenzin ApS pålægges ikke landingsafgift.

Lørdag formiddag kl 09:00 til 12:00 er der fri landing for fly der besøger klubben til kaffedrikning.
Ved fri landing lørdag noteres landingen på liste fremlagt i klubhuset på radiopulten.