Historie

Horsens Flyveklub, en meget aktiv flyveklub med stolte traditioner
Horsens Flyveklub blev stiftet den 6. december 1966 på foranledning af en skare flyve-interesserede i Horsens, Hedensted og Juelsminde området.
Vi har den store glæde fortsat at have et meget aktivt medlem, som var med til at stifte klubben.
Læs artiklen fra Horsens Folkeblad 23. november 1966 - her


Oprindelig havde man store ambitioner om at Horsens skulle have sin egen flyveplads, som andre større byer eller købsteder. Dette lykkedes dog umiddelbart ikke trods gode forhandlinger med lodsejere i området og kommune og sogneråd.

 

Artikel fra 25 års jubilæum kan læses - her